Start programu team¹ºº. PFN i MSiT wspierają młodych sportowców

2017-06-21

Z inicjatywy ministra Witolda Bańki powstał program team¹ºº. Jego głównym celem jest wsparcie młodych, polskich i perspektywicznych zawodników. Team¹ºº jest programem Polskiej Fundacji Narodowej oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. W program zaangażowany jest także Instytut Sportu.

W ramach programu młodym, polskim i perspektywicznym zawodników zapewniona zostanie dodatkowa ścieżka finansowania. Założeniem jest uruchomienie kwoty w wysokości 4 milionów złotych rocznie ze środków przekazanych przez Polską Fundację Narodową. Każdy z zawodników otrzyma około 40 000 złotych rocznie. Fundusze zostaną przeznaczone na rozwój oraz doskonalenie umiejętności sportowców w wieku 18-23 lata.

Polska Fundacja Narodowa jest instytucją powołaną do inicjowania i realizowania projektów, które mają na celu promować nasz kraj oraz polskie wartości za granicą. Młodzi sportowcy, którzy otrzymają za jej pośrednictwem wsparcie, osiągając dobre wyniki i postępując zgodnie z zasadami fair play, mogą być doskonałymi Ambasadorami Polski w świecie. Inwestycja w młode pokolenie jest inwestycją dla Polski i Polaków. Tym samym program team¹ºº doskonale wpisuje się w misję PFN, jaką jest promocja naszej Ojczyzny – podkreśla Premier Beata Szydło.

Team¹ºº jest programem przeznaczonym dla utalentowanych zawodników, którzy staną się naszą sportową elitą w perspektywie najbliższych lat. Program skonstruowany jest tak, aby wspierał sportowca w obszarze procesu szkolenia oraz współzawodnictwa, ale również uczył odpowiedzialności i radzenia sobie w sytuacjach pozasportowych. Chcemy sprawdzić skuteczność modelu, który eliminuje zbędnych pośredników w dystrybucji środków sponsorskich i nauczyć młodych zawodników efektywnego inwestowania we własną karierę. Pieniądze trafią do nich bez pośrednictwa związków dzięki PFN i Spółkom Skarbu Państwa, które pomogą zdolnej młodzieży w ramach Kodeksu Dobrych Praktyk Sponsoringowych – mówi Witold Bańka, Minister Sportu i Turystyki.

– Sport łączy. Dlatego też jesteśmy dumni, że zostaliśmy zaproszeni przez Ministerstwo Sportu i Turystyki do ufundowania unikatowego programu team¹ºº. Stawiamy na młodzież, która ma ambicje walczyć o najwyższe stopnie podium, chce promować polskie wartości, a także pełnić rolę ambasadorów polskości w świecie – dodaje Cezary Andrzej Jurkiewicz, Prezes Polskiej Fundacji Narodowej.

Start programu team¹ºº zaplanowany jest na początek lipca 2017 r. To pierwszy tego typu program w Polsce – skierowany do zawodników objętych systemem sportu młodzieżowego, uprawiających indywidualne sporty olimpijskie, będących zawodnikami kadr narodowych polskich związków sportowych.

Dzięki dofinansowaniu Polskiej Fundacji Narodowej stu utalentowanych sportowców będzie miało możliwość łączenia kariery sportowej z edukacją oraz podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.

Zawodnicy zakwalifikowani przez Instytut Sportu do programu team¹ºº zobowiązali się do przestrzegania postanowień zawartych w „Kodeksie uczestnika programu team¹ºº”. Zawiera on dziesięć postanowień, w tym między innymi: odnoszenie się z szacunkiem i czcią do symboli narodowych oraz dbanie o dobre imię Polski. Sportowcy mają pełnić funkcję ambasadorów polskości na świecie, dlatego zobligowani zostali do prezentowania godnej postawy. Doping lub nieetyczne zachowanie automatycznie wyklucza zawodnika z programu.

Partnerem merytorycznym programu team¹ºº jest, nadzorowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Instytut Sportu. Jednostka zajmuje się między innymi: kwalifikacją sportowców do programu, kontrolą wydawania środków oraz śledzeniem osiągnięć sportowych.

Sportowcy, w ramach programu, mogą zdecydować samodzielnie o wykorzystaniu otrzymanych funduszy na refundację wydatków m.in. na: fizjoterapeutę, lekarza, dietetyka, psychologa, suplementację czy studia.

Każdy wydatek będzie musiał zostać właściwie udokumentowany. Rozliczenie nastąpi bezpośrednio z każdym sportowcem. Ma to go nauczyć zrównoważonej i efektywnej kontroli swojej kariery.

Więcej informacji na temat programu team¹ºº można uzyskać pod adresem: www.pfn.org.pl i www.msit.gov.pl

Polska Fundacja Narodowa została powołana przez siedemnaście największych polskich spółek
w celu promocji i ochrony wizerunku Rzeczpospolitej Polskiej. Polską Fundację Narodową tworzą: PGE, Enea, Energa, Tauron, PZU, PKO BP, Giełda Papierów Wartościowych, Totalizator Sportowy, PGNiG, PKN Orlen, Grupa Lotos, KGHM, Grupa Azoty, Polska Grupa Zbrojeniowa, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Polski Holding Nieruchomości i Polskie Koleje Państwowe.

Instytut Sportu to jednostka badawcza podległa Ministrowi Sportu i Turystyki. Został powołany Zarządzeniem nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1977 r. jako samodzielna placówka naukowa. Na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych Instytut działa jako instytut badawczy.